Yangın Acil Bir Durum Oluşturmaktadır

Yangın Acil Bir Durum Oluşturmaktadır

Acil durumlarda esas olan binayı en kısa sürede terk etmektir. Özellikle acil durum ansızın çıkan bir yangınsa alevler nedeniyle çok yüksek derecede ısı oluşacak dolayısıyla ortama karbondioksit yayılacaktır. Ucuz yangın kapısı ısıya dayanamaz ve bir süre sonra ortaya çıkan zehirli gazları sızdırarak zehirlenmelere yol açar. 
Yangın kapısı fiyatları araştırılırken, üretici firmanın yeterliliği, malzemelerin kalitesi ve yangın kapısı çeşitleri göz önünde bulundurulmalıdır. Yine Yangın kapısı fiyatları montaj yapılacak binaların konumu ve yapı şartlarına göre değerlendirilerek kullanıma en uygun kalitede yangın kapısı tercihinde bulunmak hayati önem taşımaktadır. 

Yangın Kapısı

Ülkemizde son yıllarda artan nüfusla beraber konut ihtiyacı da artmış ve bu durumda yüksek binaların sayılarının artmasına sebep olmuştur. Geçmişe kıyasla yüksek binaların sayısının artması ile birlikte bir takım önlemlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu önlemlerin başında yüksek binalar için alınması gereken güvenlik tedbirleri gelmektedir. Bina sakinleri için güvenlik denildiğinde akla ilk gelen olaylar; hırsızlık, soygun, insan öldürme gibi konular olsa da kazalar da binalar da yaşayan insanlar için ciddi tehdit oluşturmaktadır.

Binalarda yaşayan insanların karşılaşacağı kazaların en başında yangın olayı gelmektedir. Ülkemizde son yıllarda çıkarılan kanunlar ile birlikte yapılarda yangın merdiveni, yangın söndürücü tüpler ve bina yangın sistemi gibi özelliklerin bulunması şart. Bu özelliklerin en önemlisi ise yangın merdivenidir. Herhangi bir yangında yüksek binalardan çıkış için en güvenli yol yangın merdivenleridir.

Yangın merdiveni imalatı ise inşaat sektörüne ait bir sektör olarak bilinmektedir. Hem yangın merdivenleri hemde yangın kapıları yalnızca demirden ya da çelikten imal edilmiş yapılar değillerdir. Binalara bu yapılar inşa edilirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus merdiveni kullacak kişinin yangın alevlerinden korunmasını sağlayacak şekilde tasarlanmasıdır. Ayrıca binaların her katından yangın merdivenlerine çıkan bir yangın kapısı mutlaka bulunmaldır. Yangın merdivenleri kadar önemli olan yangın kapıları, insanların yangın anında hayata tutunmalarına yardımcı olur. Tüm bu hususlar dikkate alındığı zaman yangın kapılarının önemi ve gerekliliği göz önüne çıkmaktadır.